حفظ امتیازات اعضا برای طرح های آتی باشگاه

1395/12/25

با توجه به اتمام طرح "سفر به یادماندنی" به اطلاع می رساند که امتیازات اعضای باشگاه در صفحه پروفایل ایشان صفر نشده و برای طرح های آتی باشگاه که متعاقبا شروع آن ها اطلاع رسانی خواهد شد، حفظ می گردد.