شروع طرح سفر به یادماندنی

1395/08/18

طرح «سفر به ‌یادماندنی»

«سفر به ‌یادماندنی»، دومین طرح باشگاه مشتریان سامان است. این طرح به مدت پنج ماه، یعنی از اول مهر تا 30بهمن‌ماه 1395اجرا خواهد شد. اعضای باشگاه باتوجه ‌به امتیازهایی که در این دوره به دست می‌‌آورند،در هریک از قرعه‌کشی‌هـا شرکت داده می‌شوند. بنابراین امتیاز این دوره شما شانس‌تان را برای برنده ‌شدن افزایش می‌دهد.

لازم است بدانید امتیازهای به‌ دست آمده توسط اعضای باشگاه، ازابتدای سال 1395 تا قبل از آغاز دوره طرح جدید، هنگام محاسبه امتیاز پایانی برای شرکت در قرعه‌کشی‌ها درنظر گرفته می‌شود.

در پایان اسفند‌ماه، 33 قرعه ‌کشی با جوایز و شرایط ویژه برگزار می‌شود.اعضای باشگاه برای شرکت در هریک از این قرعه‌ کشی‌ها، لازم است حداقل شرایط درنظرگرفته‌شده را داشته باشند. شرایط لازم برای شرکت در قرعه ‌کشی‌ها، نوع جایزه،تعداد جایزه‌ها و سقف کمک هزینه آن به ‌شرح جدول زیر است:


رديف جوايز تعداد جايزه شرايط لازم براي شرکت در قرعه‌کشي
1 «تور آفريقاي جنوبي» و «تور جزاير سيشل» در دو سال متوالي* + يک نفر همراه 1

· داشتن حداقل 120 امتياز حاصل از کامل‎‌کردن اطلاعات «پروفايل من»

· داشتن حداقل 2000 امتياز حاصل از تراکنش‌هاي کارت ساماني خود

· داشتن حداقل 50000 امتياز حاصل از تراکنش‌هاي سپرده‌ها

2 100ميليون ريال اعتبار براي خريد رايگان بليت پروازهاي داخلي و خارجي** 2

· داشتن حداقل 120 امتياز حاصل از کامل‌کردن اطلاعات «پروفايل من»

· داشتن حداقل 500 امتياز حاصل از تراکنش‌هاي کارت ساماني خود

· داشتن حداقل 25000 امتياز حاصل از تراکنش‌هاي سپرده‌ها

3 10ميليون ريال اعتبار براي خريد رايگان بليت پروازهاي داخلي** 30

· ثبت کارت‎‌هاي ساماني خود در صفحه باشگاه

· داشتن حداقل 120 امتياز حاصل از کامل‌کردن اطلاعات «پروفايل من»

*ما برای جایزه اول مبلغ 500,000,000 ریال به‌عنوان سقف کمک‌هزینه درنظرگرفته‌ ایم.

**این اعتبار برای برنده و اعضای درجه یک خانواده او قابل استفاده است.

لازم است بدانید

  • قرعه ‌کشی‌های طرح سفر به‌یادماندنی فقط بین اعضایی انجام می‌شود که در زمان قرعه‌ کشی (اسفندماه 95) نیز جزء مشتریان برتر بانک باشند؛
  • قرعه ‌کشی دارای شرایط خاصی است که درجدول به آن اشاره شده است. هریک از اعضای باشگاه با داشتن شرایط لازم برای شرکت درقرعه‌ کشی فقط در آن بخش شرکت داده خواهند شد؛
  • سقف کمک‌ هزینه ‌ای که برای جایزه اصلی تعیین ‌شده، درصورت افزایش هزینه تورها تغییر نخواهد کرد و پرداخت ما‌به‌ التفاوت آن بر عهده برنده است؛
  • شانس برنده‌شدن اعضای باشگاه در قرعه‌ کشی‌های اول و دوم، متناسب با سطح امتیازهای دریافت‌شده در مدت 11 ماه است. (از آغاز سال95 تا پایان بهمن‌ماه)؛
  • شانس برنده ‌شدن هریک از اعضای باشگاه در 30 قرعه‌ کشی مربوط به جایزه سوم، بدون درنظرگرفتن امتیازهای دریافت شده است؛ بنابراین شانس افراد در این قرعه‌ کشی‌ها برابر است؛
  • مهلت استفاده از جایزه ردیف اول، دوسال و سایر جوایز یک سال پس از تاریخ اولین اعلام رسمی به برندگان است.